item-thumbnail

Chuyện tình BB Trần

0 October 2, 2013

Lại một lần nữa nhóm BB&BG cho ra đời một siêu phẩm mang tên Chuyện Tình BB Trần dự là sẽ làm điên đảo cộng đồng mạng trong thời gian sắp tới, vẫn...