“Khi chúng ta gặp nguy hiểm, hãy đoàn kết lại với nhau thì không gì có thể chống lại được, trừ những thứ không chống lại được”, he he, đùa cho vui thôi, mời các bạn xem clip

Bình luận

Bình luận sẽ được kiểm duyệt để tránh tình trạng spam. Tối đa 30p bình luận sẽ được đăng tải

2 Comments